Krossli AS og Viam AS blir til Viam Norge AS

VIAM AS og Krossli AS samler sin tekniske kompetanse i Viam Norge AS

Konsulentselskapene Viam AS og Krossli AS slår seg sammen og vil tilby teknisk rådgivning, teknisk prosjektledelse og ITB-tjenester i det nye selskapet Viam Norge AS.

Viam Norge AS etableres fra 1. januar 2021.

– Hybrid rådgivning kaller vi tjenestene VIAM Norge AS tilbyr kundene våre. Vi i VIAM Norge AS er rådgivere på tekniske installasjoner, men også “entreprenørhoder” med lang praktisk erfaring, sier Espen Krossli, påtroppende daglig leder i Viam Norge AS.

Rune Gulbrandsen og Espen Nilsen, begge med bakgrunn fra elektro og automasjon, startet dagens Viam AS i januar i år. Espen Krossli med VVS-bakgrunn etablerte Krossli AS i 2018. Begge bedriftene har stor etterspørsel etter ITB og teknisk prosjektledelse i alle former. Nå er ambisjonen å vokse videre sammen.

Komplekse bygg krever både teoretisk og praktisk kompetanse

– VIAM Norge AS består av erfarne prosjektledere med bakgrunn fra teknisk entreprenør-, automasjons- og rådgiverbransjen. Vi vil hver dag sikre gode resultater og lønnsomme prosjekter hvor teknikk skal spille sammen. Det trengs når byggene blir mer og mer komplekse, sier Krossli.

VIAM Norge AS vil tilby ITB og teknisk koordinering, utarbeidelse av kravspesifikasjoner, teknisk prosjektledelse, estimering av tekniske kostnader, evaluering av tekniske tilbud, teknisk byggeledelse og gjennomføring av prøvedriftsperiode.

– Tilbakemeldinger fra våre kunder er at de har stor nytte av den praktiske erfaringen vår fra byggeplass. De merker godt vår praktiske og økonomiske tilnærming til problemstillinger. VIAM Norge AS vet hva det koster å bygge og hvordan det skal bygges, sier Krossli.

Ideen om å slå seg sammen vokste fram hos trekløveret allerede sist vinter.

Forretningsideene i bedriftene var så godt som identiske, og kundene ville ha store fordeler av et bredere og tyngre faglig miljø. Covid-19 situasjonen forsinket imidlertid etableringsplanene noen måneder, men på sensommeren ble arbeidet tatt opp igjen.

– Viam Norge AS er et selskap basert på kjerneverdiene samarbeid, nytenkning og folkelighet. Selve VIAM-navnet betyr “måte” og “metode” på latin, som gjenspeiler det vi gjør og det vi står for, forklarer Krossli.

Den nye bedriften vil ha base i Kontorhusets lokaler på Kjellstad i Lier. Kontorene er tilpasset både fysiske og digitale møter. I første omgang er hele østlandsområdet nedslagsfelt.

Rådgiver med entreprenørkompetanse

Planene for fremtiden er klare. Viam Norge AS ønsker å bidra til optimale og effektive prosjektprosesser i hele byggets levetid – fra skissestadiet, plan og gjennomføring til driftsfasen. Enda mer helhetlig tankegang på tvers av fag- og rådgivergrupper er løsningen her, mener konsulentene i VIAM Norge AS.

– Byggebransjen er i stor endring, og vi gleder oss til å utvikle oss videre sammen med kundene våre. Allerede nå søker vi etter flere tekniske prosjektledere og ITB-koordinatorer, sier Krossli.