Schweigaardsgate 33

Schweigaardsgate 33 – Nytt næringslokale for ROM Eiendom
Nytt kontorbygg med passivhusstandard og BREEAM Excelent, 8 etasjer samt 2 plan med p-kjeller.
Produksjon av solcelleenergi, ca 110kW strøm som selges på det åpne markedet.
Bygget er på ca 22 000kvm næringsarealer som skal leies ut på det åpne markedet.
Prosjektleder for PowerTech sine kontraktsarbeider, samt prosjektleder for byggautomasjon, med ansvar for teknisk koordinering.
Opprinnelig byggetid tekniske fag 13mnd, byggetid ble endret til 6mnd, inklusive igangkjøring og innregulering.