Oksenøya Torg

VIAM leverer prosjektledelse til Lefdal installasjon

Viam har inngått avtale om leveranse av prosjektledelse til Lefdal installasjon i prosjektet Oksenøya Torg. Lefdal er kontrahert av Veidekke for utførelse av Bærum kommune sin storsatsning på Oksenøya med nytt barnehage, skole og Bo & behandlingssenter. Vi gleder oss stort til oppdraget og takker for tillitten Lefdal viser oss!