Nytt sykehusbygg Sunnaas Sykehus

Sunnaas Sykehus – Ny sykehusfløy samt rehab av andre arealer på sykehuset
Ny behandlingsfløy med medisinske rom.
Fløyen er på ca 6 000 kvm for behandling av pasienter med andre fasiliteter.
Prosjektleder for PowerTech sine kontraktsarbeider.
Prosjekteder for byggautomasjon.