Tandberg Eiendom har kontrahert Strøm Gundersen som totalentreprenør på utførelsen av dette
prosjektet som består av 58 nye leiligheter, næringslokaler og parkeringskjeller.
Viam er engasjert av Strøm Gundersen til å utføre rollen som ITB.

Viam takker for oppdraget.