Heggedal Torg

Tandberg Eiendom har kontrahert Strøm Gundersen som totalentreprenør på utførelsen av dette
prosjektet som består av 58 nye leiligheter, næringslokaler og parkeringskjeller.
Viam er engasjert av Strøm Gundersen til å utføre rollen som ITB.

Viam takker for oppdraget.