Energibygget Drammen

Energibygget Union Brygge Drammen – Nytt kontorlokale
Nytt kontorbygg med passivhusstandard, 7 etasjer samt p-kjeller.
Produksjon av solcelleenergi, ca 110kW strøm som selges på det åpne markedet. Generator og UPS anlegg for å ivareta redundant strømforsyning til bygget i krisesituasjon. Bygget er på ca 10 000 kvm med ny driftsentral for EB Energi, samt spesial rom for drifting.
Prosjektleder for PowerTech sine kontraktsarbeider.
Prosjektleder for byggautomasjon.