Aker k2

Aker k2 er et formålsbygg med hotell, kontor og næringslokaler.

Aker Solution – K2 Fornebu
Kontor / hotell for Aker Solution og Choice
Ca 44 000 kvm.
Prosjektleder for elektro sine kontraktsarbeider.